B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA – ACORDAT PERSOANELOR ASIGURATE

I. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala:

II. Servicii medicale profilactice/de preventie:

 1. Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant:

a. la externarea din maternitate – la domiciliul copilului;

b. la 1 luna – la domiciliul copilului

c. la 2 luni;

d. la 4 luni;

e. la 6 luni;

f. la 9 luni;

g. la 12 luni;

h. la 15 luni;

i. la 18 luni;

j. la 24 luni;

k. la 36 luni.

 

 1. Consultatii pentru servicii medicale de preventie:

a. examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 18 ani;

b. control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate;

Controlul medical cuprinde:

 • consultatie (anamneza, examen obiectiv, diagnostic);
 • recomandare pentru examene paraclinice atunci cand exista argumente clinice de suspiciune a unei stari patologice consemnate in foaia de observatie;
 • incadrarea medicala a asiguratului intr-o grupa de risc.

 

Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o data pe an.

c. supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.

 1. Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:

a. luarea in evidenta in primul trimestru;

b. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.

c. supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;

d. urmarirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;

e. urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere.

In conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luata in evidenta de catre acesta si pana la 4 saptamani de la nastere.

 1. Supraveghere(evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
 2. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala
 3. Servicii de promovare a sanatatii – Educatie medico-sanitara si consiliere pentru prevenirea si combaterea factorilor de risc, precum si consilierea antidrog.
 4. Servicii medicale curative:
  consultatie pentru afectiuni acute, subacute (anamneza, examen clinic, diagnostic si tratament).

  • Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 4 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie si medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Daca cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, in situatia in care au fost acordate de catre medicul de familie una sau doua consultatii, si pentru cazul respectiv este necesara trimiterea catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie elibereaza bilet de trimitere catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numarul de consultatii acordate (una sau doua consultatii).
  • Circuitul privind modalitatile in care pot fi acordate cele 4 consultatii se refera numai la un singur episod de boala acuta/subacuta.
  • In situatiile in care la prima consultatie se diagnosticheaza doua sau mai multe afectiuni acute/subacute, numarul consultatiilor decontate de casa de asigurari de sanatate este maximum 4 consultatii.
  • In situatia in care in derularea unui episod de boala acuta/subacuta dupa prima, respectiv a doua consultatie apare o alta afectiune acuta/subacuta, numarul consultatiilor este maximum 5, respectiv 6, din care la nivelul medicului de familie pot fi acordate maximum 3 consultatii.
  • In situatia in care exista prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicioneaza va consemna distinct pe biletul de trimitere numarul de consultatii pentru afectiunile acute/subacute pentru care pacientul s-a prezentat initial

Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice
Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.
Consultatii la domiciliul asiguratilor – maximum 20 de consultatii pe luna pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, in aceleasi conditii ca la cabinetul medical, dar nu mai mult de 3 consultatii pe zi.
Activitati de suport
Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale – certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.

 

     Pachet de servicii acordat pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, titulari de card european de asigurari sociale de sanatate, in perioada de valabilitate a cardului

Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: asistenta medicala de urgenta (anamneza, examen clinic si tratament) se acorda in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie. Asistenta medicala de urgenta se refera la cazurile de cod rosu, cod galben si cod verdeA  pentru care medicul de familie acorda primul ajutor si asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate sau solicita serviciile de ambulanta, precum si la cazurile de cod verde ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz). Se raporteaza o singura consultatie per persoana pentru fiecare boala cu potential endemo-epidemic suspicionata si confirmata.
Servicii medicale curative pentru afectiuni acute/subacute – maxim 2 consultatii. Pentru serviciile medicale curative costurile investigatiilor paraclinice recomandate, al tratamentelor prescrise si al serviciilor de recuperare-reabilitare in ambulatoriu – consultatii recomandate, sunt suportate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, in aceleasi conditii ca pentru asigurati.

Pachet de servicii acordat pacientilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise in baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala 
Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala: asistenta medicala de urgenta (anamneza, examen clinic si tratament) se acorda in limita competentei si a dotarii tehnice a cabinetului medical in cadrul caruia isi desfasoara activitatea medicul de familie. Asistenta medicala de urgenta se refera la cazurile de cod rosu, cod galben si cod verdeA  pentru care medicul de familie acorda primul ajutor si asigura trimiterea pacientului catre structurile de urgenta specializate sau solicita serviciile de ambulanta, precum si la cazurile de cod verde ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
Servicii medicale profilactice/de preventie:
Consultatii pentru urmarirea dezvoltarii fizice si psihomotorii a copilului prin examene de bilant.
Consultatii pentru servicii medicale de preventie: examen anual de bilant al copiilor cu varsta cuprinsa intre 4 si 18 ani; control medical periodic al asiguratilor in varsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore in morbiditate si mortalitate; Controlul medical se poate efectua la solicitarea asiguratului sau la solicitarea medicului de familie, nu mai mult de o data pe an.
Supravegherea periodica clinica a evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, in limita competentelor, si cuprinde: sfat medical, recomandari regim igieno-dietetic si alte activitati care nu se finalizeaza cu eliberarea de prescriptii medicale sau prescriere de investigatii medicale paraclinice.
Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:
Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).
Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala:
Servicii de promovare a sanatatii
Servicii medicale curative
Consultatie in caz de boala pentru afectiuni acute, subacute sau cronice programabile: A examenul clinic general; recomandare pentru investigatii paraclinice, stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, bilet de trimitere pentru consultatie la medicul de specialitate din ambulator sau pentru internare in spital pentru cazurile care necesita aceasta sau care depasesc competenta medicului de familie; A recomandare pentru tratament de recuperare, medicina fizica si balneologie dupa caz; recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii si incontinenta urinara, dupa caz; recomandare pentru ingrijiri medicale la domiciliu, dupa caz; evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, in limita competentelor, trimestrial sau lunar.
Pentru fiecare caz, casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 4 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului, cumulat la nivelul medicului de familie si medicului de specialitate din ambulatoriul clinic. Daca cazul este rezolvat la nivelul medicului de familie casa de asigurari de sanatate deconteaza maximum 2 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, in situatia in care au fost acordate de catre medicul de familie una sau doua consultatii, si pentru cazul respectiv este necesara trimiterea catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, medicul de familie elibereaza bilet de trimitere catre medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numarul de consultatii acordate (una sau doua consultatii).
Pentru evaluarea clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice o consultatie lunara, iar prescriptia/prescriptiile medicala/medicale aferenta/aferente pot fi eliberate pentru 30/31, 60/62 sau 90/91/92 de zile.
Monitorizarea starii de sanatate pentru bolnavii cu afectiuni cronice
Consultatii la domiciliul asiguratilor – maximum 20 de consultatii pe luna, pe medic cu lista proprie de persoane asigurate inscrise, in aceleasi conditii ca si la cabinetul medical,
Activitati de support Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale – certificat constatator de deces (cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale), scutiri medicale pentru copii in caz de imbolnaviri, acte medicale necesare copiilor aflati in plasament din cadrul sistemului de asistenta sociala si protectia copilului, documente medicale eliberate pentru copii, solicitate la intrarea in colectivitate.

Medicii de familie aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate acorda servicii medicale pe baza unei programari, in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 44/53/2010 privind aprobarea unor masuri de eficientizare a activitatii la nivelul asistentei medicale ambulatorii in vederea cresterii calitatii actului medical in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
Medicii de familie au dreptul sa incaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere, inclusiv pentru situatiile programabile, daca asiguratul solicita efectuarea serviciilor respective inaintea datei programate; In aceste situatii, medicii de familie pot elibera bilete de trimitere sau prescriptii medicale utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate si decontate de casele de asigurari de sanatate,in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in cazul in care pacientul face dovada de asigurat.
Persoanele inscrise care doresc sa isi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de transfer medicului de familie la care doresc sa se inscrie, precizand numele medicului de la care pleaca. Medicul de familie primitor are obligatia sa anunte in scris (prin posta), in maximum 15 zile lucratoare, medicul de familie de la care a plecat persoana, precum si casa de asigurari de sanatate. Medicul de familie de la care pleaca persoana are obligatia sa transmita fisa medicala (originalul), prin posta, medicului primitor, in termen de 15 zile lucratoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleaca persoana pastreaza o copie conform cu originalul a fisei medicala a acesteia, conform legii.

Clinica Medicala ILDA se afla in relatie contractuala cu CASMB (Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti).

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

INSCRIE-TE ACUM

Call Now Button