A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE – ACORDAT PERSOANELOR NEASIGURATE

I. Servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala

  1. Supraveghere(evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentatiei, consiliere privind igiena personala) si depistare de boli cu potential endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere catre structurile de specialitate pentru investigatii, confirmare, tratament adecvat si masuri igienico-sanitare specifice, dupa caz).

Consultatii in vederea monitorizarii evolutiei sarcinii si lauziei, conform prevederilor legale in vigoare:

a. luarea in evidenta in primul trimestru;

b. supravegherea, lunar, din luna a 3-a pana in luna a 7-a.

c. supravegherea, de doua ori pe luna, din luna a 7-a pana in luna a 9-a inclusiv;

d. urmarirea lehuzei la externarea din maternitate – la domiciliu;

e. urmarirea lehuzei la 4 saptamani de la nastere;

In conformitate cu programul de monitorizare, investigatiile paraclinice si tratamentele specifice sarcinii pot fi recomandate de catre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de la momentul in care gravida este luata in evidenta de catre acesta si pana la 4 saptamani de la nastere.

  1. Activitati de suport.Eliberare de acte medicale: certificat constatator de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesita expertiza medico-legala, conform prevederilor legale.
  1. Consultatii pentru acordarea serviciilor de planificare familiala

Clinica Medicala ILDA se afla in relatie contractuala cu CASMB (Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti).

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ

INSCRIE-TE ACUM

Call Now Button